Hỏi-Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh (NXB Chính Trị 2011) - Trần Thị Tuyết Mai, 204 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_23-6-30.png
  Trong sự nghiệp đổi mới đất nớc, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng và Nhà nớc ta rất quan tâm tới việc xây dựng văn hóa, coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Chủ tr ơng đó đã đợc cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định... đợc ban hành trong những năm qua. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ơng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một trong những giải pháp lớn để triển khai Nghị quyết là mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nớc gắn với thi đua yêu nớc và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Năm 2000, phong trào đã chính thức đợc phát động và nhận đợc sự hởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn cũng nhđ ô thị. Tuy nhiên, tại một số địa ph ơng, phong trào cha đạt hiệu quả nhmong đợi một phần do công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở còn hạn chế, một phần do nhận thức của ngời dân về vấn đề này cha đầy đủ.
  • Hỏi-Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh
  • NXB Chính Trị 2011
  • Trần Thị Tuyết Mai
  • 204 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/462DAB81D95C7DD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2021

Share This Page