Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Nhâm Tý 1972) - Trần Quang Vinh, 112 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh
  Nhâm Tý 1972
  Trần Quang Vinh
  112 Trang

  Giai đoạn ông Giáo Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh bị Việt Minh Cộng Sản bắt đã tường thuật trong quyển “Lịch Sử Đạo Cao Đài Trong Thời Kỳ Phục Quốc ” từ năm 1941 đến năm 1946.
  Trong bài “Hồi Ký” này, tác giả thuật rõ về chi tiết cuộc biến chuyển mà trong quyển “Lịch Sử” không thể kể ra cho hết, nhưng cũng có lúc trùng hợp với những đoạn đã viết rồi, để chư độc giả có ý thức liên tục những gì đã xảy ra.
  Về danh từ chánh thức là “Giáo Sư Đại Biểu”, nhưng cũng lắm khi dùng suông là ông Đại Biểu, ông Trần để tóm tắt câu văn cho gọn. Danh từ ông Trần hoặc anh Trần là do nơi sự giao thiệp về mặt đời, mặt xã giao mà trong hàng anh em trí thức, chư tín hữu Cao Đài, cho tới các nhân viên trong hàng tổ chức Quốc Gia Tự Vệ Cuộc Việt Minh đều tặng cho để tránh kêu đích danh theo tục lệ cổ truyền (cữ kêu tên).
  Tác giả ghi chép nơi đây hết sức trung thực những tai nạn xảy ra cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm đến tánh mạng. Các nhà Cách Mạng xưa kia vì thương nước, yêu nòi, khi lỡ bước sa cơ, thì cũng phải chung chịu một tấn tuồng tương tự.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 31, 2014

Share This Page