Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Hà Nội 2012) - Bùi Huy Nhượng, 93 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .............. 1
  1.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế ..................................................... 1
  1.2. Hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ...................................................... 2
  1.3. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế ................................................ 4
  1.3.1. Tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế ...................................... 4
  1.3.2. Tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế ...................................... 5
  1.4. Nhân tố thác đẩy quá trình hội nhập KTQT.......................................... 7
  CHƯƠNG 2:CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO THưƠNG MẠI QUỐC TẾ
  2.1 Thuế quan và hạn ngạch xuất, nhập khẩu ........................................ 10
  2.1.1. Thuế xuất, nhập khẩu ............................................................................. 10
  2.1.2. Hạn ngạch (quotas) ................................................................................ 10
  2.2. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu ...................... 11
  2.2.1. Cấm xuất, nhập khẩu ............................................................................. 11
  222. Giấy phép nhập khẩu (import licences) ................................................. 12
  2.3. Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại .......................................... 13
  2.3.1. Các quy định kỹ thuật (techical requirements) tiêu chuẩn (standards) và thủ tục xác định sự phù hợp
  2.3.2. Các thủ tục đánh giá sự phù hợp ............................................................ 14
  2.3.3. Kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm (Sanitary and Phytosanitary).
  2.3.4. Thủ tục về đóng gói sản phẩm ............................................................... 16
  2.3.5. Yêu cầu về dán nhãn sinh thái ............................................................... 16
  2.3.5. Các yêu cầu về phương pháp sản xuất/ khai thác và chế biến sản phẩm (PPM)
  2.4. Quy tắc xuất xứ .................................................................................... 18
  2.5. Thủ tục hành chính .............................................................................. 18
  CHƯƠNG 3:NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CAM KẾT GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM
  3.1. Giới thiệu về WTO ............................................................................... 20
  3.1.1. Sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ............................ 20
  3.1.2. Mục tiêu và chức năng hoạt động của WTO ......................................... 22
  3.1.3. Nguyên tắc pháp lý của WTO ............................................................... 23
  3.1.4. Cơ cấu tổ chức của WTO ....................................................................... 24
  3.1.5. Quá trình thông qua quyết định trong WTO .......................................... 26
  3.2. Các cam kết đa phương của Việt nam trong WTO .......................... 26
  3.2.1. Tổng quan về cam kết đa phương của Việt nam trong WTO ............... 26
  3.2.2. Một số nội dung chính trong cam kết đa phương của Việt Nam khi gia nhập WTO
  3.3. Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ..........
  3.3.1. Biểu cam kết dịch vụ ............................................................................. 30
  3.3.2. Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng và tài chính ............... 31
  CHƯƠNG 4:MỘT SỐ LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH .......
  4.1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) .................................. 39
  4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................... 39
  4.1.2 Cơ cấu tổ chức và các nguyên tắc hoạt động của ASEAN ................... 41
  4.1.3. Các nguyên tắc hoạt động chính của ASEAN ....................................... 44
  4.2. Giới thiệu tổng quan về AFTA ........................................................... 46
  4.2.1. Quá trình hình thành AFTA ................................................................... 46
  4.2.3. Quá trình tham gia AFTA và lịch trình giảm thuế của Việt Nam .............. 47
  4.2.4. Tình hình thực Men AFTA của việt Nam ......................................... 48
  4.3.3. Mục tiêu ................................................................................................. 53
  4.4.1. Giới thiệu chung về ASEM ................................................................... 57
  4.4.2. Kết quả hợp tác ...................................................................................... 59
  4.4.3. ASEM qua các kỳ họp cấp cao .............................................................. 60
  4.4.4. Việt Nam & ASEM ................................................................................ 62
  CHƯƠNG 5:TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIỆT NAM ..
  5.1. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ............................ 68
  5.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam ................ 70
  5.2.1. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập ................. 70
  5.2.2. Cơ hội và thách thức của Hội nhập đối với nền kinh tế Việt Nam. ............ 75
  5.3 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
  5.3.1. Thuận lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam ...................................... 79
  5.3.2. Khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam...................................... 80
  5.3.4. Thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam ................................... 87
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
  • NXB Hà Nội 2012
  • Bùi Huy Nhượng
  • 93 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/94BEABB63032BD4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page