Hội Thảo Bàn Giải Pháp Cải Thiện Hệ Thống Sản Xuất Và Quản Lý Cây Giống Cây Có Múi Chứng Nhận

Discussion in 'Trồng Cây Ăn Quả' started by quanh.bv, Feb 27, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề xuất một số chính sách để phát triển cây có múi bền vững. Quản lý nhà nước về giống cây trồng nông nghiệp. Quản lý nhà nước về giống cây ăn quả. Thanh tra, kiểm tra giống cây trồng. JICA project in the Southern Vietnam. Giới thiệu vài nét về Dự án "Cải thiện hệ thống khuyến nông để áp dụng hệ thống canh tác và kỹ thuật trồng trọt hiệu quả hơn cho nông dân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long". Hiện trạng sản xuất cây giống cây có múi ở Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam. Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ. Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ. Quyết định Ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Quy định Quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
  Phụ lục 01 : Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Phụ lục 02a : Giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.Phụ lục 02b : Giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Phụ lục 03 : Ghi mã hiệu nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Phụ lục 04 : Đơn đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng. Phụ lục 05 : Bản kê khai điều kiện của tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng. Phụ lục 06 : Giấy chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
  Quyết định Ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn. Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
  • Tên sách: Bàn Giải Pháp Cải Thiện Hệ Thống Sản Xuất Và Quản Lý Cây Giống Cây Có Múi Chứng Nhận
  • NXB Tiền Giang 2008
  • Tác giả: Nguyễn Minh Châu
  • Số trang: 83
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Cây ăn Quả Miền Nam
  Link download
  http://thuvienso.thuvientphcm.gov.vn/xem-chi-tiet-noi-dung/-18-11-2008-0-146-4-325-1-ECA-0.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 21, 2020

Share This Page