Hội Thảo Khoa Học Vị Thế Văn Hóa Văn Hóa Dân Tộc Trong Giáo Dục Đại Học - Nhiều Tác Giả, 371 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by nhandang123, Jul 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trường Đại học Bình Dương hơn 10 năm qua phấn đấu thực hiện chính sách Mở trong giáo dục của Đảng và Hồ Chủ Tịch, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nền giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện: có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trinh giáo dục văn hóa là một trong những trọng tâm được đưa vào giảng dạy chính khóa, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên tất cả các ngành. Nhà trường đã hình thành nhà hát sinh viên dưới sự hướng dẫn của các văn nghệ sĩ tâm huyết, có trình độ cao, có nhiều kỉnh nghiệm như: GS.TS.VS. Trần Vàn Khê, NSND. Trần Hiếu, NS. Lý Bạch Huệ...
  • Hội Thảo Khoa Học Vị Thế Văn Hóa Văn Hóa Dân Tộc Trong Giáo Dục Đại Học
  • NXB Trẻ 2009
  • Nhiều Tác Giả
  • 371 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=89872
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page