Hỏi Và Đáp Về Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 2006) - Nguyễn Chí Bền, 239 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Aug 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bên cạnh việc chỉ ra phương hướng và nhiêm vụ cho toàn Đảng, toàn dân, có một nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng khoá VIII đãng ghi rõ: xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngủ trí thức giữ vai trò quan trọng. Theo tinh thần này, tất cả mọi người, trong đó đội ngũ trí thức, đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý, sáng tác và biểu diễn văn hóa thông tin có nhiệm vụ quan trọng. Trong rất nhiều nhiệm vụ của đội ngũ này, có nhiệm vụ nghiên cứu, phổ biến kiến thức về văn hóa Việt Nam cho mọi người dân.
  • Hỏi Và Đáp Về Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2006
  • Nguyễn Chí Bền
  • Số Trang: 239
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/eBook-52597.html
  https://drive.google.com/file/d/1lRE1DI5uahp4kA1_0pMQR1mdpJ9LGAig
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2022

Share This Page