Hỏi Và Đáp Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (NXB Chính Trị 2018) - Nguyễn Bá Dương, 214 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-12_16-45-36.png
  Tôn giáo, tín ngưỡng xuất hiện từ rất sớm và là một hiện tượng xã hội phức tạp trong đời sống nhân loại. Việt Nam là một quốc gia, dân tộc đa tôn giáo, nhiều tín ngưỡng, bên cạnh các tôn giáo du nhập còn có các tôn giáo bản địa và một số “đạo lạ” xuất hiện những năm gần đây. Tôn giáo, tín ngưỡng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đồng bào các tôn giáo đều là con cháu Lạc Hồng, hòa đồng cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong quá trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đoàn kết đồng bào các tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam.
  • Hỏi Và Đáp Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo
  • NXB Chính Trị 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 214 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/43ED3478F85CE55
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2021

Share This Page