Hội Yến Diêu Trì Cung Giản Lược (Kỷ Sửu 2009) - Nguyên Thủy, 95 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hội Yến Diêu Trì Cung Giản Lược
  Kỷ Sửu 2009
  Nguyên Thủy
  95 Trang
  Phần trang trí hoa văn và việc sử dụng chữ Hán cũng như chữ Nôm do ngòi bút điêu luyện của Họa Sĩ
  Nguyễn Tấn Tài. Xin được phối họp cùng bài viết của Nguyên Thủy vào năm Kỷ Sửu. Mùa Hội Yến Diêu Trì năm nay, chắc chắn sẽ được dày thêm trang nhân ái. Cung phụng hiến Lễ trước là Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu vị Tiên Nương cùng Bạch Vân Động chư Thánh. Sau là làm món quà tặng thân ái nhất gởi đến toàn Đạo. Kính chúc đồng Đạo hưởng một mùa Hội Yến Diêu Trì nhiều phúc lạc của Đức Mẹ ban cho.
  “Hội Yến Diêu Trì là cơ quan đắc Ðạo tại thế. Ðức Kim Mẫu cùng Cửu Vị Nữ Phật đã giáng trần Hội Yến
  với chư Chức Sắc, xướng họa thi phú và dạy Ðạo. Ấy là Hội Chư Tiên tại thế.
  Kim Mẫu thì trong vũ trụ nầy không có chi về mặt hữu vi, còn nhơn loại là TĂNG.
  Ta nhìn có Ðức Chí Tôn khai hóa, nhưng cơ sanh hóa Càn Khôn cũng như cơ sản xuất nhơn loại tại thế cũng do nơi Âm Dương tương hiệp mới phát khởi vạn vật, cho nên con người gọi cha mẹ là Tiểu Thiên Ðịa, còn nhiều ý nghĩa rất sâu xa nói chẳng tột”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page