Hôn Nhân Và Gia Đình Của Người Khmer Nam Bộ (NXB Văn Hoá Dân Tộc 2012) - Nguyễn Hùng Khu, 202 Trang

Discussion in 'Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam' started by bhanh8, Sep 26, 2014.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Tổng quan về người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.
  1. Đặc điểm địa lý tự nhiên và dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.
  2. Giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người.
  3. Tổng quan về người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.
  Chương 2: Hôn nhân của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.
  1. Một số vấn đề lý luận về hôn nhân.
  2. Một số vấn đề lý luận về gia đình.
  3. Hôn nhân truyền thống của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.
  4. Những biến đổi trong hôn nhân của người Khmer.
  Chương 3: Gia đình của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.

  1. Gia đình truyền thống của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.
  2. Những biến đổi của gia đình người Khmer đồng bằng sông Cửu Long.
  Phụ lục thống kê.
  • Hôn Nhân Và Gia Đình Của Người Khmer Nam Bộ
  • NXB Văn Hoá Dân Tộc 2012
  • Nguyễn Hùng Khu
  • 202 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/342/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2017

Share This Page