Huấn Luyện Mạng Nơ-ron Học Sâu (NXB Đại Học Quốc Gia 2022) - Trương Ngọc Sơn, 154 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-25_17-57-55.png
  Quyển sách Huấn luyện mạng nơ-ron học sâu đƣợc biên soạn bao gồm các lý thuyết về huấn luyện mạng nơ-ron dựa trên giải thuật Gradient Descent và các phƣơng pháp cải tiến của giải thuật Gradient Descent. Các mô hình toán của quá trình huấn luyện đƣợc thực thi trên ngôn ngữ Python và thƣ viện numpy. Trong phần cuối của quyển sách, chúng ta sẽ phát triển một số ứng dụng thực tế áp dụng các mô hình mạng học sâu. Quyển sách đƣợc biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ứng dụng máy học, trí tuệ nhân tạo, mạng học sâu của sinh viên các ngành Kỹ thuật tại các trƣờng Đại học.
  • Huấn Luyện Mạng Nơ-ron Học Sâu
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2022
  • Trương Ngọc Sơn, Phạm Ngọc Sơn, Lê Minh
  • 154 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/huan-luyen-739979.html
  https://drive.google.com/file/d/1E2IBfnQ6pVrbpTrnWTWGviNyiaJhjdBd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 25, 2022

Share This Page