Huấn Từ Đức Diêu Trì Kim Mẫu (1965-1986) - Hội Thánh, 302 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Huấn Từ Đức Diêu Trì Kim Mẫu
  1965-1986
  Hội Thánh
  302 Trang
  Hỡi các con! Đã bốn mươi xuân chẵn, các con đem lại những kết quả gì để hôm nay làm quà Xuân dâng cho Mẹ? Ôi! Mẹ nhìn thấy các con, không khỏi ngậm ngùi thay số kiếp tàn linh đang đắm chìm trong mọi bề khổ sở của trần gian, mà con Mẹ cùng trong cảnh ấy. Nhưng các con còn được yên lành bên gối Mẹ để nghe lời giáo huấn, để giúp Đạo cứu đời, tu công lập vị, hầu tìm một tương lai huy hoàng vững chắc, Rồi con có nhìn lại bao nhiêu nhơn loại còn đang mơ giấc vinh quang, mơ vòng trần lụy, để thương hại chăng? Mẹ miễn lễ, các con an tọa.
  Xuân Ất Tỵ, tình mẫu tử nặng oằn. Mẹ không nỡ nhìn con trong cảnh điêu linh thảm khốc, mới vào nơi Chính Bệ, thỉnh sắc khai Xuân, cho các con đều được hưởng chút hồng ân, vượt qua bớt nỗi hãi hùng kinh cụ. Nếu các con nhìn thấy những đau khổ của nhơn sanh, thì đối với sự cực nhọc trong mấy ngày Xuân, ắt hẳn không mảy may cân xứng.
  Hỡi các con! Khi Phổ Thông Giáo Lý ra đời, các con đều có bổn phận. Từ đây các con phải để thì giờ xem kinh, học điển luật, hầu lo cho Giáo lý Đạo ngày mai.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page