Hưng Yên Địa Chí (NXB Ngô Tử Hạ 1937) - Trịnh Như Tấu, 157 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Nov 20, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-19_12-13-14.png
  Tỉnh Hưng Yên xưa nay đã có quyển sách địa dư nào chưa? Chưa thực sự có, Vì dù có thì cũng đơn giản về từng sự tích mà thôi, chứ chưa có bộ sách hoàn toàn nào xuất thế. Ông Trịnh Như Tấu heiejn tòng sự tại tòa sứ Hưng Yên, là một người có học vấn uyên bác, thường lưu tâm khảo cứu. Ông có chí làm sách địa dư Hưng Yên, cho nên những giờ công hạ, ông đều dùng vào sự viết sách, và những ngày được nghỉ, ông thường đi du lịch mọi nơi, đã mấy năm, mới lập thành bản thảo, thật là có công với tỉnh Hưng Yên và có công với địa dư học nhiều lắm.
  • Hưng Yên Địa Chí
  • NXB Ngô Tử Hạ 1937
  • Trịnh Như Tấu
  • 157 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1hamP-Hc3AcDILlIR-zQmeIeidP-1wYJy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 19, 2022

Share This Page