Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh (NXB Tài Chính 2015) - Quang Minh, 405 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by quanh.bv, Jan 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-11_10-42-22.png
  Sách "hướng dẫn bảo lãnh tín dụng chiến lược kinh doanh huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế thị trường" của nhà xuất bản Tài Chính có những nội dung như sau: Phần thứ nhất. Luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng; Phần thứ hai. Chính sách tín dụng, vay và cho vay mới nhất của ngân hàng; Phần thứ ba. Quy định về bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh tín dụng; Phần thứ tư. Hoạt động kinh doanh, mua bán nợ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng; Phần thứ năm. Thanh tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt ngành ngân hàng; Phần thứ sáu. Tổ chức hoạt động của ngân hàng và quỹ tín dụng. Cuốn sách sẽ giúp lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính và các nhà quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật.
  • Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh
  • Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Theo Kinh Tế Thị Trường
  • NXB Tài Chính 2015
  • Quang Minh
  • 405 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/thi-truong-60239.html
  https://drive.google.com/file/d/1A8Xy1UfP1cIv-jNs4a6H6a7ZEU3tOUeh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 11, 2022

Share This Page