Hướng Dẫn Bảo Tồn Văn Hóa Trong Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - Đào Nam Sơn, 160 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Phổ Thông' started by quanh.bv, Jul 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Bảo Tồn Văn Hóa Trong Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú
  NXB Giáo Dục 2012
  Đào Nam Sơn
  160 Trang
  Văn hoá là tài sản quý của cộng đồng và đất nước. Văn hoá góp phần đem lại an sinh xă hội và bồi dưỡng nhân cách con người. Giáo dục văn hoá cũng là một nhiệm vụ không thể thiếu trong trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Làm tốt nhiệm vụ giáo dục văn hoá cho học sinh là góp phần bảo tồn và phát triển văn hoá, thực hiện tốt việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.
  Giáo dục bảo tồn văn hoá truyền thống trong nhà trường ở vùng dân tộc nghĩa là trao cho các em những hiểu biết về văn hoá, trong đó có văn hoá dân tộc của các em, từng bước giúp các em yêu quý, bảo tồn và gìin giữ văn hoá truyền thống của dân tộc mình cũng như tôn trọng văn hoá của các dân tộc anh em khác. Giáo dục bảo tồn văn hoá truyền thống cũng là giúp cho các em có khả năng hoà nhập với các nền văn hoá khác, tìm ở đó những cái hay, cái đẹp, giá trị nhân văn để bổ sung vào vốn hiểu biết của mình cũng như có ư thức hơn trong việc lưu giữ, bảo tồn văn hoá các cộng đồng dân tộc anh em trên đất nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Để làm tốt công tác giáo dục bảo tồn và phát triển văn hoá đoi hỏi người quản lí, người tổ chức phải có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và văn hoá ; đồng thời cần có sự hiểu biết phong phú về đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc; biết dựa vào sức mình, khai thác tốt sự giúp đỡ của ngành văn hoá, của cộng đồng dân tộc nơi trường đóng và nơi có con em các dân tộc về học tại trường.
  Đáp ứng yêu cầu trên, Dự án Phát triển giáo dục THCS II (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giáo dục dân tộc (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) tổ chức biên soạn tài liệu Hướng dẫn bảo tồn văn hoá trong trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc bộ TÀI LIỆU GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (Một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh của quá trình phát triển). Ngoài Tóm tắt nội dung cơ bản bằng tiếng Anh, nội dung cụ thể của tài liệu gồm ba phần: Mở đầu ; Những nội dung cần chia sẻ ; Nhìn lại và mong đợi. Những nội dung này không trình bày dưới hình thức lí thuyết khô khan mà bắt đầu từ đời sống văn hoá vô cùng sinh động và hấp dẫn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam để lí giải các vấn đề của văn hoá và giáo dục văn hoá.
  Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ giúp các thầy cô, các em học sinh thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hoá trong trường phổ thông dân tộc nội trú.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page