Hướng Dẫn Khảo Sát, So Sánh Và Khảo Nghiệm Giống Ngô Lai (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013) - Lê Quý Kha

Discussion in 'Trồng Cây Lương Thực' started by admin, May 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tài liệu này nêu các bước của quy trình khảo sát. so sánh, khảo nghiệm và còng nhận giông ngô lai. nhăm hướng dẫn cụ thẻ các bước cho nhừn2 cán bộ chưa có kinh nghiệm trong việc tiên hành thí nghiệm trên đồng ruộng, qua đó cỏ thẻ tò chức thực hiện và hướng dần 112UỜÌ khác cùn2 thực hiện. Nhưng hướng dần cho loại tlú nghiệm phân bón. mật độ. ò chia nhỏ. hai yêu tò đà được công bò bời một sò tác giả khác. Một sò thuật ngừ chuyên ngành tiêng Anh trong một sò hình ảnh (lây từ bàn 2Òc) và một sò giải thích khác, vói ý định giúp các độc 2Ìà hièu sát nghĩa nhùng thuật ngữ này khi có điêu kiện tiêp cận nguyên bản tiêng Anh vê cây 112Ò. Phân hướng dẫn sơ đò thí nghiệm và kẻt quả xử lý thòng kè cùa một sò loại thí nghiệm được minh họa qua một sỏ ví dụ. chạy băng các chương trinh phần mềm miền phi trên Internet như IRRISTAT 5.0 (IRRI). CropStat 7.2 (CIMMYT-IRRI) hoặc Fieldbook 8.5.1 (CIMMYT).
  • Hướng Dẫn Khảo Sát, So Sánh Và Khảo Nghiệm Giống Ngô Lai
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013
  • Lê Quý Kha
  • 44 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://nitroflare.com/view/999DD08E0FF5A6A
   
  Last edited: Dec 20, 2019

Share This Page