Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thâm Canh Rừng Tre Nứa (NXB Nông Nghiệp 2015) - Phạm Văn Điển, 111 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lâm Nghiệp' started by myha1211, Oct 10, 2016.

 1. myha1211

  myha1211 New Member

  upload_2022-10-28_13-41-50.png
  Tài nguyên tre nứa ở nước ta rất đa dạng và có tấm quan trọng lớn. Ước tính ở Việt Nam có 150 - 200 loài tre nứa, trong đó đã phát hiện 123 loài. Tre nứa có tám quan trọng thứ hai, sau tài nguyên cây gỗ. Sự đa dạng và quý giá của nguổn tài nguyên này đã góp phẩn cung cấp sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nhiều nông hộ, đảm bảo và duy trl sự phát triển ổn định của hàng trăm làng nghể dựa trên nguyên liệu tre nứa ở nước ta. Mặc dù vậy, tài nguyên tre nứa ở nước ta đã bị cạn kiệt, suy giảm cả vẽ số lượng và chất lượng. Điểu đó nói lên rằng, nhu cẩu trổng mới, chầm sóc và khai thác cũng như phục tráng rừng tre nứa bị thoái hóa là rất cấn thiết và cấp bách.
  • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thâm Canh Rừng Tre Nứa
  • NXB Nông Nghiệp 2015
  • Phạm Văn Điển
  • 111 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Cd12HhI6zTsNdsV-YWSYScoIbpqU2qUU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2022

Share This Page