Hướng Dẫn Mô Tả Nguyên Liệu Ngô (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013) - Lê Quý Kha, 40 Trang

Discussion in 'Trồng Cây Lương Thực' started by admin, May 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm 1980, IBPGR xuất bản tài liệu hướng dẫn miêu tả về cây ngô (Zea mays L), sau Hội nghị lần thứ 3 của ủy ban tư vấn về cây ngô thuộc IBPGR. Tài liệu lần này được hiệu đính bởi IBPGR và CIMMYT có tham khảo y kiến của các chuyên gia (Danh sảch ở Phụ lục), số thứ tự của hướng dẫn vào nam 1980 được đưa trong ngoặc đơn ở tài liệu này.
  IBPGR khuyến khích sự thu thập dữ liệu ở 4 tiêu chí đầu của tài liệu này, đó là: 1. Vặt liệu; 2. Bộ SƯU tặp quỹ gen; 3. vắ 4. Mô tả và đánh giá sơ bộ. IBPGR đảm bảo giữ bí mật thông tin từ tiễu chí 1 - 4 ở mức độ đủ để cung cấp vặt liệu. Khóa miêu tả ở tiêu chí 5 trở đi tạo điều kiện lặp mã mô tả và đánh giá chi tiết và phục vụ làm ví dụ cho các khóa mô tả khằc trong form của IBPGR. Khóa quản lý rihằm phục vụ cho người phụ trách thu thặp nguyên liệu và có thể dùng làm hướng dẵn để quản lý vật liệu thuộc bảo tồn trung và dài hạn hoặc cho mục đích nhân/làm mới vật liệu.
  Mặc dầu không nên coi các mã gợi ý ở đây là bất định, tài liệu này là tập hợp đầy đủ của IBPGR và được khuyến khích sử dụng trên toàn thể giới. Tài liệu mô tả này phục vụ như chuẩn quốc tế, do đó toàn bộ dữ liệu về tài nguyên di truyền thực vật quồc tế sẽ được hiểu cùnp một “ngôn ngữ”. Bằng cách ap dụng hướng dẫn này để lập mã dữ liệu hoặc biến đổi hệ mã từ các cơ sở dữ liệu khác theo hướng dan của IBPGR, các nhà khoa học dễ thống nhất với một phương tiện nhanh, tin cậy, hiệu quả để trao đổi thông tin bảo tồn trong kho. Tài liệu này sẽ trợ giúp sử dụng nguyên liệu trong toàn mạng lưới tài nguyên di truyền thực vật thế giới. Tất cả dữ liệu trao đổi nen sử dụng từ khóa, each miêu tả theo trật tự và sổ thứ tự gốc ban đầu.
  • Hướng Dẫn Mô Tả Nguyên Liệu Ngô
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2013
  • Lê Quý Kha
  • 40 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://nitroflare.com/view/C0262BBE4A15B1E
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 20, 2019

Share This Page