Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên 2014 Và Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 9 Của Đảng

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Sep 12, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Theo Chương trình vừa được Trung ương thông qua, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI sẽ bàn về các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ dạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đáng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; và một sô' vấn dề quan trọng khác.
  • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên 2014 Và Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 9 Của Đảng
  • NXB Lao Động Xã Hội
  • Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh
  • Số trang:
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...n-nghi-quyet-trung-uong-9-cua-dang-61128.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page