Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Tập 2 (NXB Chính Trị 2014) - Nhiều Tác Giả, 338 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-7_21-48-19.png
  Căn cứ vμo Điều lệ Đảng, Quy định số 45-QĐ/TW, ngμy 1-11-2011 của Ban Chấp hμnh Trung −ơng về Thi hμnh Điều lệ Đảng, H−ớng dẫn số 01-HD/TW, ngμy 5-1-2012 của Ban Bí th− về Một số vấn đề cụ thể thi hμnh Điều lệ Đảng khóa XI, Ban Tổ chức Trung −ơng đã ban hμnh H−ớng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngμy 17-5-2012 về Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên vμ lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng. Nhằm giúp các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có tμi liệu để thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên, Nhμ xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản văn bản nói trên thμnh sách: H−ớng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, gồm hai tập: - Tập 1: Phần thứ nhất: Về nghiệp vụ công tác đảng viên. - Tập 2: Phần thứ hai: Biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng.
  • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Tập 2
  • NXB Chính Trị 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 338 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F630113AF376BF1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 7, 2021

Share This Page