Hướng Dẫn Ngư Dân Đánh Bắt Xa Bờ (NXB Chính Trị 2015) - Ngô Đức Hành, 244 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-8_23-43-16.png
  Với trên 3.260 km bờ biển, có lãnh hải rộng 12 hải lý tính từ đờng cơ sở, có vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải l ý t ính t ừ đ ờng c ơ s ở v ới h ơn 1 t riệu k m2 thềm lục địa, có khoảng 4.000 hòn đảo, trong đó có một số đảo lớn, đặc biệt của hai quần đảo Hoàng Sa, Trờng Sa án ngữ Biển Đông…, Việt Nam có tiềm năng kinh tế biển hết sức to l ớn, t ạo v ị t hế c hiến l ợc a n n inh - quốc phòng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế theo mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bớc đ i l ên c hủ n ghĩa x ã h ội. V ận tải biển, cảng biển, khai thác và chế biến dầu khí, phát triển du lịch, dịch vụ biển, công nghệ thông tin cáp quang và đặc biệt là đánh bắt, nuôi trồng thuỷ, hải sản là một trong những lợi thế, nội lực quan trọng của đất nớc. Chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đợc thông qua tại Đại hội XI của Đảng cũng đã nêu rõ: “Khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn lợi thủy sản, phát triển đánh bắt xa bờ, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trờng biển”.
  • Hướng Dẫn Ngư Dân Đánh Bắt Xa Bờ
  • NXB Chính Trị 2015
  • Ngô Đức Hành
  • 244 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/C6248571845B09C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 8, 2021

Share This Page