Hướng Dẫn Nội Dung Phạm Vi Thu, Chi Tài Chính Và Các Quy Định Mới Đối Với Công Đoàn Các Cấp Năm 2012

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Nội Dung Phạm Vi Thu, Chi Tài Chính Và Các Quy Định Mới Đối Với Công Đoàn Các Cấp Năm 2012
  NXB Lao Động 2012
  Nhiều Tác Giả
  462 Trang
  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1445/QĐ- TLĐ ngày 16-12-2011, về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở. Để còng đoàn các cấp có tài liệu tham khảo tìm hiểu chi tiết về các nội dung chính trong công tác thu, chi tài chính. Nhà Xuất Bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “Hướng Dẫn Nội Dung Phạm Vi Thu, Chi Tài Chính Và Các Quy Định Mới Đối Với Công Đoàn Các Cấp Năm 2012
  Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:
  Phần I: Tim hiểu quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở (theo Quyết định 1445/QĐ-TLĐ).
  Phần II: Hướng dẫn nội dung thu và phân phối nguồn thu tài chính của công đoàn cơ sở.
  Phần III: Hướng dẫn nội dung, phạm vi chi tài chính công đoàn cơ sở.
  Phần IV: Hướng dẫn cổng tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
  Phần V: Các quy định mới đổi với công đoàn các cấp 2012.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page