Hướng Dẫn Quản Lý, Tổ Chức Lễ Hội Truyền Thống Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Hoàng 204 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-27-1.png
  Lễ hội truyền thống là một loại hình sinh hoạt cộng đồng đã và đang chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam không chỉ bởi có số lợng đông đảo ngời tham gia, mà còn đang bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những năm gần đây, trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nớc ta, văn hóa truyền thống nói chung, trong đó có lễ hội truyền thống đã đợc phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, có không ít các vấn đề nảy sinh khiến xã hội cần phải nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục để những khuôn diện tinh hoa của lễ hội truyền thống đợc đẩy mạnh và phát huy, khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đ ơng đại. Để cung cấp thêm tliệu giúp cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở trong công tác quản lý lễ hội truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hớng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở của TS. Phạm Lan Oanh và TS. Nguyễn Hoàng.
  • Hướng Dẫn Quản Lý, Tổ Chức Lễ Hội Truyền Thống Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Hoàng, Phạm Lan Oanh
  • 204 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/A38C06465E1AF5F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page