Hướng Dẫn Thi Hành 2014 Luật Đất Đai (NXB Hồng Đức 2014) - Nhiều Tác Giả, 550 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by YenHong, Jan 16, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  - Phần thứ nhất: Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật gồm 14 chương, 212 điều.
  Luật Đất đai quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên & môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành
  • Hướng Dẫn Thi Hành 2014 Luật Đất Đai
  • NXB Hồng Đức 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 550 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-bo-tai-chinh-huong-dan-thi-hanh-60522.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 16, 2021

Share This Page