Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Kinh Tế 2017) - Nguyễn Ngọc Đức, 753 Tr

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by quanh.bv, Dec 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-16_22-24-34.png
  Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp, thông tư này áp dụng từ năm tài chính 2018 thay thế cho quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về chế độ kế toán HCSN và thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Sau hơn 10 năm thực hiện, các văn bản liên quan đến công tác kế toán và nhiều văn bản về cơ chế tự chủ tài chính đã thay đổi dẫn đến hạch toán doanh thu, nội dung chi cũng như phân phối thặng dư từ các nguồn chi tiết có những quy định khác so với trước đó.
  Ngày 21/6/2017, Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, có hiệu lực 01/01/2018; Nghị định 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 và Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn chế độ Quản lý, sừ dụng tài sản công đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác hạch toán liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng, tính hao mòn, trích khấu hao các tài sản tham gia hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ,...
  Mặt khác, Luật phí và lệ phí đã quy định chuyển một số loại phí sang cơ chế giá dịch vụ công, lệ phí sang phí,... đòi hỏi người làm công tác kế toán phải cập nhật kịp thời cho phù hợp với chế độ kế toán mới. Để đáp ứng nhu cầu được hướng dẫn chế độ trên, Tác giả xin giới thiệu đến quý đọc giả quyển “Hướng dẫn thực hành chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp” được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018, trong quá trình biên soạn chắc chắn có nhiều sai sót, mong nhận được góp ý từ các đọc giả gần xa.
  • Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
  • NXB Kinh Tế 2017
  • Nguyễn Ngọc Đức
  • 753 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1O62zJSW8oiFiIWPnJhwAebQAbMmQf1SN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 31, 2022

Share This Page