Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - Hà Thị Ngọc Hà

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by ctventerviet, Aug 28, 2016.

 1. ctventerviet

  ctventerviet New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách đã trình bày cụ thể , chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán bao gồm: kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; kế toán TSCĐ và đầu tư tài chính, kế toán thanh toán, kế toán nguồn kinh phí, kế toán các khoản thu, kế toán các khoản chi áp dụng cho đơn vị HCSN.
  Để thuận tiện cho việc tra cứu, học tập và áp dụng vào thực tế, cuốn sách đã thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN. Đặc biệt, nhóm tác giả đưa ra các ví dụ minh họa trong từng phần thực hành kế toán, phụ vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán HCSN cho từng loại hình đơn vị....
  • Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
  • NXB Lao Động Xã Hội 2011
  • Hà Thị Ngọc Hà
  • 783 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.cep.edu.vn/handle/11743/1903
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 5, 2018

Share This Page