Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Aug 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
  NXB Tài Chính 2006
  Phạm Huy Đoán, Nguyễn Thanh Tùng
  507 Trang
  Cuốn sách này được biên soạn theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sửa đổi, bổ sung đến quý II năm 2006. Nội dung cuốn sách gồm 11 chương và 2 phụ lục:
  Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
  Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
  Chương 3: Kế toán Tài sản cố định
  Chương 4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
  Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Chương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
  Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
  Chương 9: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
  Chương 10: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 11: Báo cáo tài chính
  Phụ lục 1: Hệ thống chứng từ kế toán
  Phụ lục 2: Hệ thống sổ kế toán

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page