Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by quanh.bv, Apr 18, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-18_22-3-31.png
  Nhằm góp phần đáp ứng cho việc nghiên cứu, tiếp thu một cách có hệ thống để vận dụng đúng đắn hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống Kê đã xuất bản cuốn sách Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính Doanh nghiệp (Theo kế toán Thuế GTGT, Thuế thu nhập Doanh nghiệp áp dụng từ 01-01-1999), của tác giả Nguyễn Văn Nhiệm.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
  Phần I: Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán.
  - Đăng Danh mục tài khoản Kế toán doanh nghiệp (sau khi sửa đổi, bổ sung đến ngày 01-01-1999).
  - Chương 1: Hạch toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ.
  - Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu.
  - Chương 3: Hạch toán tài sản cố định.
  - Chương 4: Hạch toán các khoản đầu tư.
  - Chương 5: Hạch toán các khoản nợ phải trả.
  - Chương 6: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm.
  - Chương 7: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.
  - Chương 8: Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động khác.
  - Chương 9: Hạch toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ, kết quả và phân phối kết quả kinh doanh.
  - Chương 10: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu.
  Phần II: Các hình thức và phương pháp ghi sổ kế toán:
  - Chương 1: Hình thức sổ kế toán nhật ký - sổ cái.
  - Chương 2: Hình thức nhật ký chung.
  - Chương 3: Hình thức chứng từ ghi sổ.
  - Chương 4: Hình thức kế toán nhật ký chứng từ.
  Phần III: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp.
  • Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp
  • NXB Thống Kê 1999
  • Nguyễn Văn Nhiệm
  • 630 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=11280
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page