Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp-Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính - Phạm Huy Đoán, 695 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Aug 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp-Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính
  NXB Tài Chính 2006
  Phạm Huy Đoán
  695 Trang
  Nội dung của cuốn sách "Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp - Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính" gồm 13 chương và 2 phụ lục như sau:
  Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp.
  Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền.
  Chương 3: Kế toán tài sản cố định.
  Chương 4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
  Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Chương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa.
  Chương 8: Kế toán các khoản đầu tư tài chính.
  Chương 9: Kế toán bất động sản đầu tư.
  Chương 10: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
  Chương 11: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng.
  Chương 12: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
  Chương 13: Báo cáo tài chính.
  Phụ lục 1: Chứng từ kế toán.
  Phụ lục 2: Sổ kế toán.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page