Hướng Dẫn Về Danh Mục Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh - Nhiều Tác Giả, 15 Trang

Discussion in 'Tủ Sách VietGAP' started by quanh.bv, Jul 14, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiêu chuẩn qui định việc chuẩn bị, duy trì và sẵn có các danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh.
  Khái quát yêu cầu
  Yêu cầu
  1. Cơ sở của danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh
  2. Mục đích của các danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh
  3. Chuẩn bị danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh
  4. Thông tin về những dịch hại được liệt kê
  5. Duy trì các danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh
  6. Các danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh sẵn có
  • Tên sách: Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Các Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật - Hướng Dẫn Về Danh Mục Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 15
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/88/126/4/487/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2018

Share This Page