Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019 (NXB Tài Chính 2018) - Tường Vy, 400 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by baominhnammuoi01, Jun 15, 2019.

 1. baominhnammuoi01

  baominhnammuoi01 New Member

  [​IMG]
  Ngày 8/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021. Thông tư kèm theo phụ lục, hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021...
  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2018. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.
  • Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2019
  • NXB Tài Chính 2018
  • Tường Vy
  • 400 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=du+toan+ngan+sach
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2019

Share This Page