Hướng Đến Tầm Cao Mới (NXB Hà Nội 2006) - Nhiều Tác Giả, 242 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by ledung12, Nov 19, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thành ủy Hà Nội, giải pháp được các cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai đồng bộ, toàn diện, tăng cường kiểm tra, giám sát; sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới quy chế làm việc, quy trình công tác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Hệ thống chính quyền thành phố đã quyết liệt đổi mới theo hướng xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.
  • Hướng Đến Tầm Cao Mới
  • NXB Hà Nội 2006
  • Nhiều Tác Giả
  • 242 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=226322
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 19, 2020

Share This Page