Hương Sắc Tam Soa Tập 4 (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2009) - Nhiều Tác Giả, 109 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by Xnhi345, Sep 9, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Active Member

  upload_2022-9-9_12-50-53.png
  Biết mấy tự hào.
  Biết mấy tự hào Tùng Ảnh ta.
  Vang danh Trần Phú rạng quê nhà.
  Lưng đôi Quần Hội vầng hào khí.
  Mặt nước Tam Soa ánh nguyệt pha.
  Khắp chốn hành hương về tiếng mộ.
  Bao miên trẩy hội đến dâng hoa.
  Đất thiêng quần tụ hồn non nước.
  Biết mấy tự hào Tùng Ảnh ta.
  • Hương Sắc Tam Soa Tập 4
  • NXB Văn Hóa Dân Tộc 2009
  • Nhiều Tác Giả
  • 109 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/huong-sac-tam-soa
  https://drive.google.com/file/d/1BaOTukrCRyzlsnjoBHlRuv0Q7XYQZIUn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page