Hướng Tới Một Nền Kinh Tế Phát Triển Bền Vững (NXB Khoa Học Xã Hội 2014) - Bùi Tất Thắng, 433 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Aug 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI thông qua đã xác định: "Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược". Để thực hiện thành công tư tưởng chiến lược này, "đòi hỏi phải tạo được sự chuyển biến có tính cách mạng, thấu suốt về nhận thức, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quán triệt trong mọi chính sách, quy hoạch, kể hoạch, dự án và chương trình hành động; tổ chức thực hiện quyết liệt ở tất cả các ngành, các cấp với sự đồng thuận tham gia của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong cả nước".
  Cuốn sách Hướng tới một nền kỉnh tế phát triển bền vững do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp từ các bài viết của một số cán bộ nghiên cứu nhằm góp phần thảo luận thêm về những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển bền vững nền kinh tế.
  • Hướng Tới Một Nền Kinh Tế Phát Triển Bền Vững
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2014
  • Bùi Tất Thắng, Lưu Đức Hải,Trần Hồng Quang
  • 433 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ot-nen-kinh-te-phat-trien-ben-vung-48006.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 21, 2018

Share This Page