Huy Chương Ân Thưởng Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Bộ Quốc Phòng, 190 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Dec 26, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Sắc lệnh số 205/CT/LĐQG/SL ngày 2/12/1965 bổ túc và quy định rõ ràng những giới chức có thẩm quyền ân thưởng huy chương của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) do Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia ký ban hành để các cấp áp dụng và thi hành.
  Hiện nay Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) không tồn tại nhưng các huy chương đã ban thưởng vẫn có hiệu lực vĩnh viễn vì trứớc đây Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập được đa số các quôc gia trên thế giới công nhận.
  Vì vậy các huy chương của VNCH vẫn được các giới chức ngọai quốc quý trọng và hãnh diện mang trên ngực trong những dịp lễ trọng đại của quốc gia họ. Riêng với các cựu giới chức và quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể mang huy chương của QLVNCH trên thường phục tùy theo điều lệ của các quốc gia nơi mình cư trú.

  eBook có trong tuyển tập DVD Lịch Sử

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page