I. Baben Tuyên Tập (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Nguyễn Thụy Ứng, 672 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by nhandang123, May 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-10-2_11-55-20.png
  Năm 1923, ngay khi một số Truyện ngần của Baben mới được công bố, người dọc đã bị chinh phục ngay bới tài nghệ khác thường, tính độc đáo mới mẻ cùa ông, và Ba-bcn lâp tức được đạt ngang hàng các nhà vản lớn nhất thời bấy giờ như A. xỏraphimôvit. D. Phuôcma-nôp, Vx. Ivanôp, Ph. Glalcòp, L. Xâyphulina. Iu. Libê-dinxki. Trong thư gửi ván hào Pháp Rômanh Rổlảng ngày 28-2-1928, Goocki viết: “tìabcn là rnột người có tài nâng rất lớn và giáu mầu sác, cùng là một người có những yêu cầu chật chẽ dôi VỚI bản thàn mình. “Tập đoàn quàn Kỵ binh” của Babcn là một loạt những bài nghiên cứu (études) viết rất tài tình theo phong cách (...) Gôgôn trước “Khâm sai đại thán" và “Nhừng linh hổn chốt". Baben là một hy vọng lớn của vãn học Nga". Vôrônxki kể ràng có lan dược Goocki hỏi: “Đổng chí đà dọc những truyện ngẩn gán dây nhát của Babcn chưa? .Một ngồn ngữ đón như thế! Ngôn ngừ sử dụng cực tốt!" Phuôcmanôp nói: “Trong sô những người đương thời tôi yéu Goocki. Babcn, Xâyphulina".
  • I. Baben Tuyển Tập
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2001
  • I. Êrenbua
  • Nguyễn Thụy Ứng (dịch)
  • 672 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/10005
  https://drive.google.com/file/d/1-V7gaOAUnBeDgk2hi8lzhMK6BVidL-MZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 2, 2022

Share This Page