Kế Hoạch Hành Động Trung Hạn Giai Đoạn 2018-2020 Triển Khai Thực Hiện Chiến Lược Tài Chính Đến 2020

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nội dung chính của Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Tài chính thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020 bao gồm các nội dung sau: Phần thứ nhất: Tổng kết triển khai thực hiện Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2017 - 2019 trong năm 2017 và tổng quan về Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020. Phần thứ hai: Các nội dung của Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020. Phần thứ ba: Triển khai thực hiện và quản lý, giám sát Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020. Phần thứ tư: Chi tiết hóa và theo dõi thực hiện Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020.
  • Kế Hoạch Hành Động Trung Hạn Giai Đoạn 2018-2020 Triển Khai Thực Hiện Chiến Lược Tài Chính Đến Năm 2020
  • NXB Tài Chính 2018
  • Viện Chiến Lược Và Chính Sách Tài Chính
  • 244 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=ke+hoach+tai+chinh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2019

Share This Page