Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 615 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Nov 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn.
  Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan để thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.
  Cuốn sách bao gồm các nội dung sau:
  - Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.
  - Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp
  - Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
  Mục lục:
  Lời nói đầu
  Chương mở đầu: các đặc điểm ngành chi phối đến kế toán doanh nghiệp xây lắp
  Chương 1: Kế toán các yếu tố cơ bản của

  1. Kế toán vốn bằng tiền
  2. Kế toán tài sản cố định
  3. Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ
  4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  1. các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  Chương 3: Kế toán hợp đồng xây dựng, bàn giao công trình (hoặc tiêu thụ sản phẩm) và dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp.
  1. Kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây lắp
  2. Kế toán giá vốn hàng bán khi bàn giao công trình hoàn thành
  3. Kế toán dự phòng về chi phí bảo hành công trình xây lắp
  Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  1. Một số vấn đề chung về nguồn vốn chủ sở hữu
  2. Kế toán nguồn vốn kinh doanh
  3. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
  4. Kế toán chệnh lệch tỉ giá hối đoái
  5. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
  6. Kế toán các quỹ doanh nghiệp
  7. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  8. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp
  9. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  Chương 5: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
  1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh
  2. Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
  3. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN
  Chương 6: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp
  1. Những vấn đề chung
  2. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  3. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB
  Chương 7: Báo cáo tài chính
  1. Một số vần đề chung về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)
  2. bảng cân đối kế toán
  • Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp 2008
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2008
  • Võ Văn Nhị
  • 615 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://tiki.vn/ke-toan-doanh-nghiep-xay-lap-2008-ap-dung-cho-cac-doanh-nghiep-viet-nam-p530838.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 20, 2018

Share This Page