Kế Toán Kiểm Toán (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 621 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách được trình bày trong 10 chương:
  Cuốn "Kế Toán Kiểm Toán" gồm các chương sau:
  Chương 1: Kế toán - ngôn ngữ kinh doanh.
  Chương 2: Đo lường thu nhập.
  Chương 3: Ghi chép các giao dịch.
  Chương 4: Lập và sử dụng báo tài chính.
  Chương 5: Doanh thu và thu nhập khác.
  Chương 6: Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.
  Chương 7: Tài sản cố định và khấu hao.
  Chương 8: Nợ phải trả và lãi vay.
  Chương 9: Cổ phần của các cổ đông.
  Chương 10: Kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất.
  • Kế Toán Kiểm Toán
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Phan Đức Dũng
  • 621 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1345
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 26, 2018

Share This Page