Kế Toán Ngân Hàng (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Thị Loan, 401 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách này do các giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM biên soạn. Các nghiệp vụ trình bày trong sách "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại. Sách tập trung giới thiệu nội dung và phương pháp kế toán các nghiệp vụ chính tại Ngân hàng thương mại bao gồm 13 chương:
  Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
  Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán
  Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
  Chương 5: Kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn
  Chương 6: Kế toán tài sản cố định – công cụ, dụng cụ
  Chương 7: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
  Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 9: Kế toán các nghiệp vụ về ngoại tệ
  Chương 10: Kế toán dịch vụ thanh toán
  Chương 11: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng
  Chương 12: Kế toán về kết quả kinh doanh
  Chương 13: Báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại
  • Kế Toán Ngân Hàng
  • NXB Thống Kê 2009
  • Nguyễn Thị Loan
  • 401 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1346
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 26, 2018

Share This Page