Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2005) - Võ Văn Nhị, 269 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jun 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách "Kế toán tài chính" nhằm giúp cho các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu học tập, ứng dụng kế toán tài chính. Cuốn sách bao gồm 21 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán.......
  Mục lục:Lời nói đầu
  Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
  Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
  Chương 3: Kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp
  Chương 4: Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp
  Chương 5: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
  Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  Chương 7: Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp
  Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 9: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  Chương 10: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
  Chương 11: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá
  Chương 12: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp
  Chương 13: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp
  Chương 14: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương 15: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  Chương 16: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp
  Chương 17: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
  Chương 18: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
  Chương 19: Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
  Chương 20: Kế toán các sự kiện phát sinh sau này kết thúc kỳ kế toán năm
  Chương 21: Báo cáo tài chính
  • Kế Toán Tài Chính
  • NXB Tài Chính 2005
  • Võ Văn Nhị
  • 269 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lirc.tailieu.vn/download/document/MjQ5MDgyMTU0OQ==.MjE1NDk=.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 19, 2018

Share This Page