Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (NXB Thống Kê 2006) - Phan Đức Dũng

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by nhandang123, May 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-5-9_18-40-20.png
  Trình bày những kiến thức cơ bản về kế toán trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh doanh xuất khẩu: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán chênh lệch tỉ giá, kế toán các khoản phải trả, kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán kinh doanh dịch vụ
  Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền.
  Chương 2: Kế toán các khoản phải thu.
  Chương 3: Kế toán các khoản ứng trước.
  Chương 4: Kế toán hàng tồn kho.
  Chương 5: Kế toán tài sản cố định.
  Chương 6: Kế toán chênh lệch tỷ giá.
  Chương 7: Kế toán các khoản phải trả.
  Chương 8: Kế toán thuế.
  Chương 9: Kế toán mua bán hàng hoá trong nước.
  Chương 10: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá.
  Chương11: Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
  Chương 12: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính.
  Chương 13: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác.
  Chương 14: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
  Chương 15: Kế toán kinh doanh dịch vụ.
  • Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
  • NXB Thống Kê 2006
  • Phan Đức Dũng
  • 711 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82493
  https://drive.google.com/file/d/1pbMS6BX0NDP2lP-k1M8-zgz_yOgLYftJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 9, 2023

Share This Page