Kết Cấu Bê Tông Ứng Lực Trước Căng Sau Trong Nhà Nhiều Tầng (NXB Xây Dựng 2011) - Lê Thanh Huấn

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, May 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1. Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng
  1.1. Sơ lược lịch sử phát triển kết cấu bê tông ứng lực trước
  1.2. Ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước ở Việt Nam
  1.3. Các công nghệ gây ứng lực trước
  1.4. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật
  Chương 2. Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng
  2.1. Đặc điểm kết cấu dầm sàn nhà nhiều tầng
  2.2. Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước
  2.3. Vật liệu và phụ kiện dùng trong sàn bê tông đổ tại chỗ ứng lực trước căng sau
  2.4. Yêu cầu cấu tạo dầm sàn bê tông ứng lực trước
  2.5. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép
  Chương 3. Tính toán kết cấu dầm, sàn bê tông ứng lực trước
  3.1. Các phương pháp thực hành xác định nội lực và chuyển vị trong kết cấu sàn phẳng
  3.2. Xác định giá trị giới hạn ứng suất trước và tổn hao ứng suất trong cốt thép căng
  3.3. Ứng lực trước trong tiết diện
  3.4. Tiết diện quy đổi, Ared
  3.5. Ứng suất trước trong bê tông
  3.6. Tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước theo trạng thái giới hạn thứ nhất
  3.7. Tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước theo trạng thái giới hạn thứ hai
  Chương 4. Các ví dụ tính toán
  4.1. Ví dụ 1. Tính toán thiết kế sàn phẳng không dầm, tầng điển hình chung cư 17 tầng
  4.2. Ví dụ 2. Tính toán dầm bản rộng trong sàn
  4.3. Ví dụ 3. Tính toán dầm khung vượt nhịp (dầm chuyển) trong nhà nhiều tầng
  Chương 5. Yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ƯLT căng sau
  5.1. Yêu cầu chung
  5.2. Công tác cốt thép
  5.3. Công tác bê tông
  5.4. Thi công cáp có bám dính
  5.5. Thi công cáp không bám dính (cáp có vỏ bọc)
  5.6. Công tác căng thép ứng lực trước
  5.7. Công tác bịt đầu neo
  5.8. Công tác an toàn và nghiệm thu
  5.9. Ảnh hưởng quá trình gây ƯLT dầm sàn đến hệ cột, tường
  • Kết Cấu Bê Tông Ứng Lực Trước Căng Sau Trong Nhà Nhiều Tầng
  • NXB Xây Dựng 2011
  • Lê Thanh Huấn
  • 163 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://www.scribd.com/document/336558914/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 2, 2019

Share This Page