Khai Phá Dữ Liệu Và Kỹ Thuật Phân Lớp (NXB Đại Học Quốc Gia 2020) - Trần Minh Quang, 193 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by cv9tt4, Jul 12, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách "Khai phá dữ liệu và Kỹ thuật phân lớp" này được viết theo tinh thần chắc lọc các kiến thức tổng quan, then chốt trong lĩnh vực theo cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu thông qua các ví dụ thực tế để bạn đọc có thể lĩnh hội được các kiến thức nền tảng phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này. Bên cạnh các kiến thức nền tảng về khai phá dữ liệu, cuốn sách này cũng trình bày các khái niệm và phương pháp quan trọng trong kỹ thuật phân lớp dữ liệu (data classification) - một trong những kỹ thuật quan trọngs trong khai phá dữ liệu và được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ngoài ra sách này còn trình bày và phân tích cách thức ứng dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu vào thực tế phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và triển khai thử nghiệm, nhất là cho quý độc giả và sinh viên thuộc các ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ kinh doanh (business intelligence), Hệ thống thông tin quản lý (management information systems - MIS),... Các phương pháp và kỹ thuật được trình bày trong sách này cũng có thể được vận dụng vào giải quyết các bài toán thực tiễn tại các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sự nghiệp trong phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin mang tính dự báo nhằm hỗ trợ nhà quản lý trong công tác ra quyết định (chiến lược cũng như tác nghiệp) và hoạch định chính sách. Cấu trúc của sách này được trình bày như sau:
  Chương 1: Tổng quan về khai phái dữ liệu
  Chương 2: Mô hình hóa bài toán khai phá dữ liệu bằng hồi quy (dự báo)
  Chương 3: Tổng quan về phân lớp dữ liệu và phân lớp dữ liệu dựa vào hồi quy logistic
  Chương 4: Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định
  Chương 5: Phân lớp dữ liệu bằng xác suất dựa vào định lý Bayes
  Chương 6: Phân lớp dữ liệu bằng mạng nơ-ron nhân tạo
  Chương 7: Tổng kết và các chủ đề nghiên cứu liên quan
  • Khai Phá Dữ Liệu Và Kỹ Thuật Phân Lớp
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2020
  • Trần Minh Quang
  • 193 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/7487
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2021

Share This Page