Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi (NXB Sự Thật 1955) - Trường Chinh, 109 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Nov 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-29_23-53-22.png
  Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường vừa chiến đấu, vừa sản xuất, xây dựng lực lượng góp phần vào chiến thắng đông xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (07/5/1954) chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp. Tinh thần đó tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy, tạo nên sức mạnh chiến đấu, chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
  • Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi
  • NXB Sự Thật 1955
  • Trường Chinh
  • 109 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1D5kJB2kvbhY1ByeYzmStINtR-Ks7gPuN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 16, 2023

Share This Page