Kháng Sinh Học Ứng Dụng (NXB Y Học 2005) - Nguyễn Khang, 255 Trang

Discussion in 'Y Khoa Học' started by admin, Dec 19, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kháng sinh học là một chương quan trọng trong tất cả các sách thực hành Y và Dược trên thê giói. Môn học này tuy mới bắt đầu từ 1928 (với phát hiện ra Penicillin của Fleming) và 1935 (với phát hiện ra sulíamid của Domagk), đã phát triển nhanh chóng, đòi hỏi một định nghĩa thích hợp cho nội dung môn học từng thòi dại. Hiện có hai định nghĩa về kháng sinh:
  Đinh nghĩa thứ nhất, theo nguồn gốc: Thòi gian dầu, người ta quen dùng định nghĩa của Waksman, người phát minh ra streptomycin năm 1951: "Kháng sinh là chất hoá học nguồn gốc vi sinh thể (nâ'm hoặc vi khuẩn), có khả năng ức chế, thậm chi tiêu diệt một sô" vi khuẩn hay vi sinh thể khác. Các châ't này dược diều chê bằng cách chiết xuất hay bán tông hợp". Theo định nghĩa này, kháng sinh nguồn gôc sinh vật chỉ bao gồm các beta lactamin, aminosid, phenicol, tetracyclin, macrolid và chât tương tự, rifamycin và polypeptid.
  Định nghĩa thứ hai, theo tác dụng điều trị: Định nghĩa này rộng rãi hơn, mang sắc thái y học, hiện nay có khuynh hướng thay thê định nghĩa thứ nhất: "Kháng sinh là tất cả các chất tự nhiên, bán tổng hợp hay tổng hợp, có tác dụng kháng khuẩn". VỚI định nghĩa này, kháng sinh bao gồm: Các kháng sinh là hợp chất tự nhiên dã nói ỏ trên; các kháng sinh bán tổng hợp như ampicillin, hemisuccinat cloramphenicol, và các kháng sinh tông hợp như sulfamid, metronidazol, các quinolon v.v...
  Chúng tôi theo định nghĩa thứ hai đê xác định nội dung giới thiệu vê kháng sinh trong sách chuyên khảo này: Ngành Y tế nước ta rất quan tâm đến vân để kháng sinh. Trong kháng chiến chống Pháp, Trường Dại học Y, Dược (với nhóm nghiên cứu của GS: Đặng Văn Ngữ) dã kèt hợp VỚI ngành quản dược (Xí nghiệp Quan dược Việt Bác BF1) sản xuất nước lọc Penicillin để phục vụ thương binh qua các chiến dịch.
  Thòi gian 1960 - 62, Bô Y tê dà kết hơp VỚI các chuyên gia Nga (Liên xỏ cũ) dể thiết kê nhà máy kháng sinh dự định xây dựng ở Việt Trì nhưng do cuộc chiên tranh chống Mỹ nên công việc phải tạm ngừng. Sau khi thõng nhâ't đất nưỏc, Trường Đại học Dược Hà Nội có một tổ chuyên dể nghiên cứu kháng sinh do GS. Trương Công Quyển phụ trách, dã xác định được nhiều loại nấm tiết kháng sinh có ơ Việt Nam và phát hiện ra kháng sinh mới dặt tên là Dekamycin. Mién Nam dã có một cơ sở sản xuất kháng sinh bán tổng hợp. Dược diển Việt Nam xuất bản lần thứ 3 năm 2002 dã có 47 chuyên luận về kháng sinh.
  • Kháng Sinh Học Ứng Dụng
  • NXB Y Học 2005
  • Nguyễn Khang
  • 255 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B1BLGZglw_WQMWgteFlpbi1BUFk/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 3, 2018

Share This Page