Khảo Cổ Học Tiền Sử Và Sơ Sử Thành Phố Hồ Chí Minh (NXB Trẻ 1998) - Đặng Văn Thắng, 663 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by Egliost, Dec 6, 2020.

 1. Egliost

  Egliost New Member

  [​IMG]
  Sách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.Sách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.Đây là một công trình có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu thời Tiền sử và sơ sử miền Nam Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Phụ lụcsách có nhiều bản ảnh, bản vẽ minh hoạ, giúp ích cho nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến giai đoạn lịch sử này.
  • Khảo Cổ Học Tiền Sử Và Sơ Sử Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Đặng Văn Thắng, Vũ Quốc Hiền, Nguyễn Thị Hậu
  • NXB Trẻ 1998
  • 663 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/120993
  https://drive.google.com/file/d/1zGJZwkf0wvQkd3CM6fxVXf-d0G2xiN1H
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 12, 2022

Share This Page