Khảo Cổ Học Việt Nam (NXB Đại Học Văn Khoa 1964) - Nghiêm Thẩm, 314 Trang

Discussion in 'Khảo Cổ Học' started by quanh.bv, Dec 17, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-2_18-32-1.png
  Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khảo cổ học Việt Nam, nghiên cứu sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về Khảo cổ học; Tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể Việt Nam.
  • Khảo Cổ Học Việt Nam
  • NXB Đại Học Văn Khoa 1964
  • Nghiêm Thẩm
  • 314 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=62077
  https://drive.google.com/file/d/1htznipK2LrpNtcU_HWPYOg4d2c5Ow-Bv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 2, 2022

Share This Page