Khảo Cứu Kinh Tế Và Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Triều Nguyễn (NXB Thuận Hóa 1998) - Đỗ Bang, 242 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Nov 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Triều Nguyễn (1802-1945) đã kết thúc vai trò lịch sử cách đây hơn nửa thế kỷ những di sản văn hóa và tàn dư xã hội vẫn còn tồn tại. Những bài học về quản lý kinh tế và quản lý nhà nước của triều Nguyễn còn mạng nhiều ý nghĩa thực tiễn, bổ ích chợ công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu triều Nguyễn như là một hướng điều chỉnh cho sự cân bằng nghiên cứu về lịch sử dân tộc, khắc phục những thiếu sót của giới sử học trong những năm qua và cũng là một lời giải đáp cho những cuộc tranh luận với những thắc mắc, những định kiến khác nhau khi đánh giá về triều Nguyễn.
  • Khảo Cứu Kinh Tế Và Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Triều Nguyễn
  • NXB Thuận Hóa 1998
  • Đỗ Bang
  • 242 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/560
  https://drive.google.com/file/d/108OrPTxvzR4sSPaIEUbsl7Glu4cZu6ah
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 5, 2022

Share This Page