Khảo Luận Và Phê Bình Chế Độ Dân Chủ Nhân Dân (NXB Thăng Long 1956) - Linh Lang, 137 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Jun 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-15_16-23-11.png
  Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?
  • Khảo Luận Và Phê Bình Chế Độ Dân Chủ Nhân Dân
  • NXB Thăng Long 1956
  • Linh Lang
  • 137 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=114002
  https://drive.google.com/file/d/1lsiIlxiicwXmQZ-QFfj4BkV5J8X72x9J
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 15, 2022

Share This Page