Khảo Luận Văn Chương (NXB Khoa Học Xã Hội 1998) - Hà Minh Đức, 696 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by mai672, Oct 2, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Trong lĩnh vực nghiên cứu văn học, đóng góp của GS. Hà Minh Đức được thể hiện ở ba hướng chính: Lý luận văn học, Văn học Việt Nam hiện đại, Sự nghiệp văn chương và báo chí của Hồ Chí Minh. Ngoài những giáo trình Tác phẩm văn học và Loại thể văn học ông viết nhiều chuyên đề về thể loại: Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại (1974), Ký về chiến tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1980), Cơ sở lý luận báo chí (2000). Nhờ những công trình chuyên sâu ấy mà ông được coi là một chuyên gia về lý luận thể loại văn học. Một trong những công trình lý luận quan trọng của ông là chuyên luận C. Mác – Ph.Ăngghen – V.I.Lênin và một số vấn đề lý luận văn nghệ (1982). Công trình này đã giúp người đọc vừa tiếp nhận được tư tưởng văn nghệ của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin vừa thấy được sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong đường lối văn hoá nghệ thuật, góp phần soi sáng những vấn đề nảy sinh trong đời sống văn nghệ.
  • Khảo Luận Văn Chương
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1998
  • Hà Minh Đức
  • 696 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=80088
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 2, 2020

Share This Page